Warunki użytkowania

Zależy nam, abyś mógł skorzystać z informacji na temat hazardu online, które oferujemy. Chcielibyśmy, abyś zapoznał się z warunkami i zasadami korzystania z naszej strony.

Witamy w OnlineCasinoReports

OnlineCasinoReports ma zaszczyt przedstawić ci, naszemu czytelnikowi, istotne, przejrzyste, aktualne i merytoryczne rekomendacje dotyczące stron hazardowych i oferowanych przez nie usług. Działamy wyłącznie jako platforma informacyjna‌ i nie oferujemy usług hazardowych ani nie pośredniczymy w transakcjach finansowych.

HouseTechAds LTD współpracuje z partnerami afiliacyjnymi, kieruje, obsługuje i regularnie tworzy wielojęzyczne treści o wysokiej jakości strategicznej. Ponadto, zapewniamy szeroki zakres komentarzy informacyjnych wyłącznie dla celów rozrywkowych i nie reprezentujemy żadnej strony czy usługi hazardowej w bezpośredni ani pośredni sposób.

Poniższe warunki korzystania z serwisu powinny być dla naszych czytelników wskazówką dotyczącą warunków związanych z korzystaniem z usług OnlineCasinoReports i powinny służyć jako umowa pomiędzy nami a tobą, naszym czytelnikiem.

Prywatność 

OnlineCasinoReports przywiązuje dużą wagę do twojej prywatności, odpowiedzialnie zarządza twoimi danymi osobowymi i chroni je. Rejestrując się na stronie OnlineCasinoReports, potwierdzasz, że ‌masz ukończone 18 lat i zgadzasz się na nasze Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności

Możesz zrezygnować z subskrypcji, jeśli nie chcesz już otrzymywać naszych e-maili z wiadomościami, aktualizacjami i ofertami okolicznościowymi. Wszystkie nasze e-maile mają link do rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w dolnej części naszych e-maili.

Akceptacja i zmiana umowy

Rejestrując się u nas lub przeglądając naszą stronę, akceptujesz postanowienia naszych Warunków Użytkowania (zwanych "umową"), a także nasze ograniczenia i zasady. Jest to jedyny warunek, na podstawie którego możesz uzyskać dostęp do treści udostępnianych na naszej stronie oraz z nich korzystać. 

Prosimy o uważne przeczytanie umowy, gdyż korzystanie z tej witryny świadczy o tym, ‌że akceptujesz i przestrzegasz naszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się w pełni z jakąkolwiek częścią naszej umowy, zalecamy ‌opuszczenie tej strony i zaprzestanie korzystania z naszej strony lub usług.

OnlineCasinoReports zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji, poprawek i zmian w niniejszej umowie wtedy, gdy uzna to za konieczne. Zmiany te będziemy wprowadzać według własnego uznania, bez konieczności powiadamiania o nich naszych czytelników.

Jeśli nadal będziesz korzystać z witryny, uznamy, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się ze zmianami wprowadzonymi do niniejszej umowy. 

Korzystanie z witryny i usług

Korzystając z usług lub informacji oferowanych przez OnlineCasinoReports, zgadzasz się nie wykorzystywać strony, treści lub jakiejkolwiek części naszych usług do jakichkolwiek nielegalnych działań oraz zgadzasz się na korzystanie z nich zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

OnlineCasinoReports nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, straty, szkody, koszty oraz zobowiązania (w tym koszty i opłaty) związane z lub wynikające z naruszenia przez ciebie tych warunków.

Korzystając z tej strony, oświadczasz, iż nie będziesz umieszczał na niej ani przesyłał żadnych wirusów komputerowych, makrowirusów, koni trojańskich, robaków ani niczego innego, co może zakłócić, przerwać lub zaburzyć standardowe procedury operacyjne komputera, sieci komputerowej lub jakiegokolwiek innego urządzenia mobilnego.

OnlineCasinoReports udostępnia tę stronę swoim członkom, aby mogli prowadzić rozmowy i dyskusje. Wierzymy, że będą to robić zgodnie z prawem i w zgodzie z naszymi Zasadami Społeczności. 

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich 

Wszystkie treści publikowane na naszej stronie są chronione prawem autorskim i stanowią własność OnlineCasinoReports. Z tego względu, jakiekolwiek bezprawne użycie, powielanie i rozpowszechnianie naszych treści lub materiałów bezpośrednio narusza nasze prawa autorskie i jest sprzeczne z prawem dotyczącym znaków towarowych. 

Nie możesz kopiować, rozprowadzać, przechowywać ani przekazywać żadnych naszych treści w celach komercyjnych, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Twoja subskrypcja (ani żadna inna publikacja) nie może zostać przekazana, zlicytowana ani sprzedana. 

Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie możesz kopiować, umieszczać, publikować, przekazywać ani rozpowszechniać naszych treści w biuletynach internetowych, tablicach ogłoszeń, blogach, intranetach, pokojach rozmów ani w żadnym innym miejscu.

Podkreślamy, że korzystając z naszej strony, zgadzasz się nie kopiować naszych treści ani nie pobierać z nich fragmentów w celu wykorzystania ich na innej stronie lub w serwisie. 

Prawa własności intelektualnej

Jak wspomniano powyżej, cała zawartość naszej strony jest własnością OnlineCasinoReports; obejmuje to wszystkie informacje, które dostarczamy, nasze materiały, grafiki, blogi, fora dyskusyjne i wszystkie inne elementy znajdujące się na tej stronie. 

Nie wolno ci podejmować prób nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub komponentu naszej strony ani tworzyć i publikować hiperłączy do jakiejkolwiek części naszej strony. Ponadto nie wolno zamieszczać ani przesyłać za pośrednictwem naszej strony internetowej żadnych treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite, obsceniczne lub budzące sprzeciw, lub które mogą powodować dyskomfort, irytację lub niepotrzebny niepokój dla nas lub naszych użytkowników. 

W pełni zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia takich treści bez powiadomienia czy wyjaśnienia. 

Materiały przesyłane przez  ciebie, Użytkownika

Wszystkie treści, które możesz przesłać na tę stronę (za pomocą poczty elektronicznej, postów, recenzji kasyna, komentarzy, sugestii, pytań, zdjęć, filmów lub w inny sposób) są uznawane za treści, które przyznajesz OnlineCasinoReports bez wyłączności, bez opłat licencyjnych, bezterminowo, z możliwością przeniesienia, nieodwołalne i w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo do używania, reprodukcji, zmiany, adaptacji, tłumaczenia, dystrybucji, publikacji, tworzenia dzieł pochodnych. 

Będziemy mieli prawo do publicznego wyświetlania i realizacji tego typu ponownych zgłoszeń na całym świecie, w dowolnych mediach (obecnie znanych lub ‌powstałych) oraz do używania nazwy, którą podasz w związku z takim zgłoszeniem. OnlineCasinoReports może również, według własnego uznania, przypisywać twoje komentarze do twojego imienia, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Treści pochodzące od stron trzecich

Na OnlineCasinoReports możemy zamieszczać linki do innych stron internetowych lub zasobów z zamiarem zapewnienia naszym użytkownikom dodatkowych korzyści. Jeśli któraś z tych stron lub zasobów nie będzie dostępna, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jej niedostępność. W żaden sposób nie promujemy tych stron i zasobów i nie ponosimy odpowiedzialności (bezpośrednio lub pośrednio) za treści lub praktyki tych stron dotyczące prywatności, w tym za błędne informacje lub oszczercze treści, które mogą one przedstawiać. 

Dotyczy to również wszelkich produktów, reklam i innych materiałów lub usług dostępnych na takich stronach lub zasobach, bez jakichkolwiek ograniczeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub naruszenia spowodowane (lub rzekomo spowodowane) przez korzystanie lub poleganie na takich treściach, towarach lub usługach oferowanych przez inne strony i zasoby. 

Korzystając z jakichkolwiek materiałów, linków lub rekomendacji OnlineCasinoReports, robisz to na własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z informacji lub materiałów zawartych na tej stronie.

Licencje i reklamy

OnlineCasinoReports i reklamodawcy na naszej stronie są zobowiązani do przestrzegania kodeksów postępowania wprowadzonych w ramach Ustawy o licencjonowaniu i reklamowaniu gier hazardowych z 2014 roku. Naszym celem jest zapobieganie sytuacjom, w których hazard jest wykorzystywany do wspierania przestępczości lub naruszania porządku publicznego. 

Chronimy dzieci i inne osoby podatne na zagrożenia przed krzywdą lub wykorzystywaniem przez hazard oraz dbamy o to, by hazard był prowadzony w sposób uczciwy i transparentny. Wszystkie nasze publikacje zawsze uwzględniają powyższe cele licencyjne i działają zgodnie z nimi.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i odszkodowania

Zanim przeczytasz lub skorzystasz z naszych treści czy zaleceń (lub zanim zarejestrujesz się na OnlineCasinoReports), musisz upewnić się, że działalność hazardowa online jest legalnie dozwolona w kraju, regionie lub województwie, w którym mieszkasz. 

Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie prawa hazardowego obowiązującego w twoim kraju, regionie lub województwie oraz za to, że osiągnąłeś minimalny wiek pozwalający na grę i czytanie/korzystanie z zawartości naszej strony. 

Jak zostało to już wcześniej zaznaczone, przedstawiamy szeroki zakres treści, informacji, komentarzy i elementów rozrywkowych. Nie możemy zagwarantować dokładności lub kompletności treści dla jakiegokolwiek konkretnego celu lub zastosowania. OnlineCasinoReports zawsze będzie dostarczać dokładnych i wiarygodnych treści, jednak nie możemy zapewnić ani zagwarantować tego, że nie dojdzie do sytuacji, w której coś pójdzie nie tak lub nie dojdzie do terminowej aktualizacji. 

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać pomocne i interesujące informacje. Nie możemy jednak obiecać, że treści (lub jakiekolwiek usługi) będą przekazywane ci w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub pozbawiony błędów. Innymi słowy, OnlineCasinoReports zastrzega sobie prawo do błędu, choć bardzo się staramy, by się nie pojawiały.

Ani OnlineCasinoReports ani żaden z naszych partnerów nie gwarantuje jakości jakichkolwiek produktów, informacji, usług lub innych materiałów, które możesz nabyć lub uzyskać poprzez nasze rekomendacje, informacje lub reklamy. Dlatego nie możemy zagwarantować, że nasze treści, oferty lub informacje spełnią twoje oczekiwania, ale dołożymy wszelkich starań, aby poprawić wszelkie błędy tak szybko, jak to możliwe. 

Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystając z treści na swojej stronie, bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za oferowane gwarancje wszelkiego rodzaju, w tym wyrażone lub domniemane: gwarancje, w tym bez ograniczeń, gwarancje tytułu lub domniemane gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Wraz z tą umową, przyjmujesz na siebie całe ryzyko związane z jakością i działaniem naszych usług oraz dokładnością i kompletnością ich treści: dotyczących naszych stron internetowych, wszelkich treści lub jakichkolwiek naszych usług, narzędzi, właściwości lub produktów, które możemy oferować lub polecać. 

Wiemy, że niektóre regiony lub kraje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze, dlatego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w twoim przypadku. W takich przypadkach, odpowiedzialność nasza i naszych zewnętrznych dostawców treści będzie ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez prawo.

Jeśli w jakimkolwiek momencie poniesiesz straty, będziesz niezadowolony lub rozczarowany z powodu treści zawartych na tej stronie, najlepszym środkiem zaradczym jest natychmiastowe zaprzestanie korzystania z tej strony. OnlineCasinoReports nie będzie ponosić odpowiedzialności za odszkodowania: w tym za szkody pośrednie, wtórne, wzorcowe, przypadkowe lub karne ani za utracone zyski.

Treści publikowane na naszej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i rekreacyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynik jakichkolwiek działań podjętych na podstawie tego, co przeczytasz na naszej stronie lub treści wysłanych do ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub materiałów marketingowych dostarczonych przez OnlineCasinoReports. 

Nie jesteśmy firmą zajmującą się hazardem online lub mobilnym, dlatego nie przyjmujemy ani nie ułatwiamy transakcji finansowych związanych z zawieraniem zakładów. 

Ostatnia aktualizacja Warunków Użytkowania: 6 marca 2022.

Ważne Uwagi

Odwiedzając tę stronę potwierdzasz, że masz ukończone 19 lat i udzielasz zgodę na ustawianie plików cookies. Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania stron, wyświetlanie personalizowanych reklam lub treści oraz analizowanie odwiedzalności. Więcej